Καλός ήρθατε στην Δανειστική Βιβλιοθήκη

Ο Σύλλογος Marathon Art Festival δημιούργησε μια διαφορετική ιστοσελίδα στην οποία θα μπορέσετε, τις Μικρές Ελεύθερες Βιβλιοθήκες και να δανειστείτε κάποιο από τα βιβλία που θα βρείτε στα ράφια. Όλα τα βιβλιοπωλεία στην Ελλάδα. Βιβλιοθήκες, Ιδιωτικές, Δημόσιες, Δημοτικές, Ερευνητικές και σχολικές. Σήμερα, χιλιάδες βιβλία μπορούν να ανταλλάσσονται κάθε χρόνο, αυξάνοντας σημαντικά την πρόσβαση σε αυτά,…

Από Δανειστική Βιβλιοθήκη 10 Αυγούστου 2020 2