Καλός ήρθατε στην Δανειστική Βιβλιοθήκη

10 Αυγούστου 2020 2 Από Δανειστική Βιβλιοθήκη
Ο Σύλλογος Marathon Art Festival δημιούργησε μια διαφορετική ιστοσελίδα στην οποία θα μπορέσετε, τις Μικρές Ελεύθερες Βιβλιοθήκες και να δανειστείτε κάποιο από τα βιβλία που θα βρείτε στα ράφια. Όλα τα βιβλιοπωλεία στην Ελλάδα. Βιβλιοθήκες, Ιδιωτικές, Δημόσιες, Δημοτικές, Ερευνητικές και σχολικές.
Σήμερα, χιλιάδες βιβλία μπορούν να ανταλλάσσονται κάθε χρόνο, αυξάνοντας σημαντικά την πρόσβαση σε αυτά, για αναγνώστες όλων των ηλικιών και υποβάθρων.
Γιατί έχει σημασία η πρόσβαση στο βιβλίο;
Ακαδημαϊκά, τα παιδιά που μεγαλώνουν σε σπίτια χωρίς βιβλία, είναι κατά μέσο όρο τρία χρόνια “πίσω” από τα παιδιά που μεγαλώνουν σε σπίτια με πολλά βιβλία.
Επίσης, γνωρίζουμε πως, δύο στα τρία παιδιά που ζουν σε συνθήκες φτώχειας, δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε βιβλία. Στο χέρι μας είναι να βοηθήσουμε τα παιδιά να έχουν την δυνατότητα να διαβάζουν.